ประกาศวิทยาลัย เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศวิทยาลัย เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง  คลิกที่นี่

โครงการศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

ประกาศผลการประกวดการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปี 2564

การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ปีการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจ ประจำปี 2564”

รับชม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนธุรกิจ" ประจำปี 2564 ด้วยระบบออนไลน์  Live สด   08.00-12.00 น.  [...]

รายงานการประเมินตนเองของถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเองของถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Go to Top